top of page
I do box 3d

שדרוג אתר wix / הנגשת אתר wix

שדרוג אתר של חברת בניה

זאב רוטמן - ייזום ובניה

האתר של חברת בניה דרש שדרוג גם במבנה, גם בפן הפונקציונלי וגם בנראות כללית.
היה חשוב לפצל בין הפרוייקטים שבתכנון, לבין מה שכבר בתהליך בניה לבין אלה שכבר נבנו ואוכלסו.
יצרנו מבנה אחיד לפרוייקטים שאוכלסו - לכל פרוייקט עמוד נפרד משלו.
לפרוייקטים שבתכנון הוספנו מפרט דירות עם אופציה לצפיה בקבצי pdf המציגים את מבנה הדירה.
לטובת נוחות הגולש, רוב התכנים שולבו גם בדף הבית, בצורה מתומצתת.
בחרנו פרוייקט אחד, בו ההבדל בין מצב ״לפני״ ל״אחרי״ היה יותר בולט, בשביל להציג אותו בדף הבית עם הסליידר שמאפשר לנוע בין המצבים בעזרת עכבר.
כל העמודים הפעילים עברו הנגשה.

>> www.rotman-ltd.co.il

bottom of page