top of page
I do box 3d

קונספט / מיתוג / עיצוב גרפי

מיתוג ליועצת ארגונית

Nugat Strategies

כמעט כל מיתוג מתחיל לא רק במחשבות על הביטויים הויזואליים למהות העסק או החברה, אלא גם בשלילת הביטויים הנפוצים (שחוקים) בתחום אליו הוא שייך. בהכנות למיתוג של NUGAT, יעוץ עסקי, האלמנט שנשלח מייד היה מצפן.

רק למצפן היו תוכניות משלו, ואחרי ששתי האותיות הראשונות של השם N ו-S התאימו לשני כיוונים של שושנת הרוחות - הצפון .והדרום. כך, הלוגו נבנה עם/סביב המצפן
השימוש בכיווני מפה נוספים בא לידי ביטוי גם בניירת - האותיות W ו-E שימשו להגדרת האתר והמייל - בהתאם.

בדיקת הצפון והכוונה זו אכן הפעולה העיקרית של יועץ עסקי טוב.

bottom of page