top of page
I do box 3d

קונספט | מיתוג | עיצוב גרפי

מיתוג חברת IT ישראלית

Centos

מיתוג עבור CENTOS, חברת IT שדואגת לתפקודן הרציף והתקין של מערכות המחשבים, התחיל מחקר הסביבה הטבעית של העסק. המאפיין הבולט ביותר די הפתיע – החברה עובדת עם מערכות הפעלה שרבות מהן התהדרו בחיה בתוך הלוגו. פינגוון ב-LINUX, דרקון יורק אש ב-KALI  ולטאה ירוקה ב-SUSE.
לפני כל התקדמות לעבר הלוגו, היה ברור שעליו להכיל חיה. ומה החיה שיכולה להמחיש הכי טוב מכולן את ה״אנחנו מגיעים עם חיוך, עובדים בשקט, לא הורסים כלום״ מאשר קיפוד?!? וכך הקיפוד עם האף שנראה ככפתור הפעלה, הופיע בלוגו החברה.
פס עדין שנוצר מעקבות קטנות, עובר בכל הניירת החברה ואומר ״בעקבות העבודה שלנו תוכלו לעבוד עם המחשב״.
.זהו אחד המיתוגים הוותיקים שלנו, יצרנו אותו בשנת 2006 הרחוקה

bottom of page